Det svenska språket är nyckel  till  integrationen , komma in på arbetsmarknaden och hitta rätt yrkesutbildning .

Senior med bok

 Tillsammans  med dig  utgår Kulmi från dina erfarenheter och framtidsplaner på vägen till svenska språket och till din framtid i Sverige. Hos Kulmi lär du dig den svenska du behöver för att trivas på jobbet, för att fortsätta att utbilda dig, för att hantera din vardag – familj, bostad, ekonomi och utbildning.